ExpiredSenarai Harga Barangan Bagi Skim Harga Maksimum Musim Perayaan (SHMMP) Tahun Baru Cina 2020

Senarai Harga Barangan Bagi Skim Harga Maksimum Musim Perayaan (SHMMP) Tahun Baru Cina 2020 Bagi Seluruh Negeri di Malaysia

Tarikh Perayaan : 25 Januari 2020
Tarikh Kuat Kuasa : 20 Januari hingga 2 Februari 2020
Tempoh Kuat Kuasa Bagi Perayaan : Selama 14 hari (5 hari sebelum perayaan, pada hari perayaan dan 8 hari selepas hari perayaan).

Sale Promo Malaysia