KWSP EPF RM10k Special Withdrawal Facility 2022

Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, the Malaysian Prime Minister, announced on 16 March 2022 that the government has agreed to allow a special Employees Provident Fund (EPF) withdrawal of RM10,000 for Special Withdrawal Facility campaign.

This will be available to all Malaysians starting from 1 April 2022. The purpose of this announcement is to help those who are in need of financial assistance. In addition, this will also provide a stimulus for the economy.

The government had previously allowed the withdrawal of EPF contributions through three schemes, namely i-Lestari, i-Sinar and i-Citra amounting to RM101 billion, involving 7.34 million contributors since the Covid-19 pandemic hit the country two years ago.

Members of the Employees Provident Fund (EPF) who are below the age of 55 can apply to withdraw their savings in the fund from 1 April to 30 April 2022. Further details will be announced by the EPF on its website or social media platform

The EPF stated that members can only apply for the withdrawal once, and the amount that can be withdrawn is limited to RM10,000. The money will be paid out in a lump sum, and it is not compulsory for members to withdraw their savings.

Members who are interested in applying for the withdrawal must do so through their EPF account on the EPF website. They will need to provide their name, NRIC number, and EPF account.

1. Mengapakah Pengeluaran Khas diperkenalkan?

Pengeluaran Khas adalah bertujuan untuk membantu ahli KWSP membiayai keperluan dan menampung komitmen kewangan bagi menghadapi cabaran dalam tempoh Fasa ‘Peralihan Ke Endemik’ sementara ekonomi negara pulih daripada pandemik COVID-19.


2. Siapakah yang layak memohon?

 1. Ahli KWSP yang berumur di bawah umur 55 tahun, termasuk bukan warganegara dan pemastautin tetap; dan
 2. Mempunyai jumlah simpanan sekurang-kurangnya RM150 dalam Akaun KWSP pada tarikh permohonan.

3. Bolehkah ahli yang telah memohon i-Lestari, i-Sinar dan/atau i-Citra sebelum ini memohon Pengeluaran Khas?

Ya, ahli yang telah memohon i-Lestari, i-Sinar dan/atau i-Citra sebelum ini layak memohon Pengeluaran Khas, tertakluk kepada baki Akaun 1 dan Akaun 2, dan amaun kelayakan.


4. Bolehkah ahli yang merupakan anggota perkhidmatan awam dan berada dalam skim perkhidmatan berpencen memohon Pengeluaran Khas?

Anggota perkhidmatan awam boleh memohon Pengeluaran Khas. Walau bagaimanapun, mereka berisiko menggunakan syer kerajaan yang perlu dikembalikan kelak.


5. Berapakah amaun pengeluaran yang layak dikeluarkan?

 1. Amaun kelayakan pengeluaran adalah sehingga maksimum RM10,000.
 2. Amaun pengeluaran minimum adalah RM50.
 3. Meninggalkan baki sekurang-kurangnya RM100 dalam Akaun 1.
 4. Amaun kelayakan pengeluaran adalah berdasarkan jumlah simpanan ahli pada tarikh permohonan diproses.

6. Bagaimanakah penggunaan simpanan Akaun 2 dan Akaun 1 bagi pembayaran Pengeluaran Khas?

Bayaran Pengeluaran Khas akan menggunakan sepenuhnya simpanan dalam Akaun 2 terlebih dahulu. Sekiranya ia tidak mencukupi, simpanan dalam Akaun 1 akan digunakan.

Ilustrasi penggunaan Simpanan Akaun 2 dan Akaun 1 adalah seperti berikut:

Senario 1 Senario 2 Senario 3 Senario 4 Senario 5
Baki Akaun 2 (RM) 15,150 3,150 150 0 49
Baki Akaun 1 (RM) 50,000 12,000 3,450 165 99
Amaun Kelayakan (RM) 10,000 10,000 3,5001 651 Tidak
Layak2
Amaun pengeluaran daripada:
Akaun 2 (RM) 10,000 3,150 150 0
Akaun 1 (RM) 0 6,850 3,350 65

Nota:1Ahli perlu mengekalkan baki sekurang-kurangnya RM100 dalam Akaun 1.

2Ahli tidak layak kerana ahli perlu mengekalkan baki sekurang-kurangnya RM100 dalam Akaun 1 serta baki Akaun 2 kurang daripada RM50.


7. Mengapakah ahli perlu mengekalkan simpanan minimum di dalam Akaun 1 sebanyak RM100?

Simpanan minimum RM100 perlu dikekalkan dalam Akaun 1 agar ahli KWSP dapat mengekalkan status sebagai ahli dan terus menikmati manfaat sebagai ahli KWSP.


8. Bilakah permohonan Pengeluaran Khas boleh dibuat?

Permohonan boleh dibuat mulai 1 April 2022 hingga 30 April 2022.


9. Bagaimanakah cara untuk memohon Pengeluaran Khas?

Permohonan hanya boleh dibuat secara dalam talian melalui portal pengeluarankhas.kwsp.gov.my. Capaian pada portal ini juga boleh diakses melalui aplikasi mudah alih (mobile app) i-Akaun.
Portal ini hanya boleh diakses bermula 1 April 2022.


10. Bilakah bayaran Pengeluaran Khas mula dibuat?

Bayaran akan dibuat bermula 20 April 2022.


11. Bagaimanakah cara bayaran Pengeluaran Khas?

Pengeluaran Khas akan dibuat dalam satu (1) bayaran sahaja (single payment).


12. Bagaimanakah pembayaran Pengeluaran Khas akan dibuat kepada ahli?

Bayaran bagi Pengeluaran Khas akan dibayar secara pengkreditan terus ke dalam akaun bank ahli.

Pastikan syarat-syarat di bawah dipenuhi bagi memastikan urusan pembayaran Pengeluaran Khas berjalan lancar:

 • Akaun bank (simpanan atau semasa)
 • Akaun bank masih aktif
 • Akaun bank adalah didaftarkan atas nama ahli sendiri (bukan akaun bersama/ syarikat)

Peringatan:

 1. Ahli yang tidak mempunyai akaun bank adalah dinasihatkan untuk membuka akaun bank dan membuat permohonan semula.
 2. Arahan Bayaran hanya dibenarkan untuk ahli yang tidak dapat membuka akaun bank, atau berstatus muflis sahaja.
 3. Pemilihan secara Arahan Bayaran akan menyebabkan bayaran pengeluaran ahli lewat diterima, berbanding kaedah pengkreditan terus ke dalam akaun bank.
 4. Ahli akan dihubungi untuk mengambil Arahan Bayaran di cawangan KWSP.
 5. Arahan Bayaran ini hanya boleh ditunaikan di mana-mana cawangan RHB Bank.

13. Bolehkah ahli membatalkan permohonan Pengeluaran Khas?

Ahli tidak boleh membatalkan permohonan selepas permohonan dihantar.

Permohonan Pengeluaran Khas akan dibuka bermula 1 April 2022.

Dapatkan maklumat lanjut mengenai Pengeluaran Khas di https://pengeluarankhas.kwsp.gov.my/

#kwsp #kwspahli #kwspinfo

Visit https://www.kwsp.gov.my/ for further details of withdrawal application and requirements.

Shopee : RM10 off Voucher Code
Shopee : RM10 off Voucher Code
First come first served. Act fast before voucher is used up! RM10 off Min. Spend RM0
COPY THE CODE
1 days left
Join our Telegram to receive latest deals & discount voucher codes in Malaysia!
MalaysiaFreebies.com
Logo