FREE Whiskas Cat Food Samples Giveaway

Adakah Si Manja berusia antara 2-12 bulan?

Cubalah sampel PERCUMA  makanan kucing WHISKAS® (3x85g) hari ini!!

Cara Penyertaan

 1. Peserta boleh menyertai Program sebanyak satu (1) kali sepanjang tempoh Program.
 2. Tidak perlu bukti pembelian sah untuk menyertai Program.
  1. Untuk menyertai Program, peserta dikehendaki pergi ke laman web – www.whiskaspercuma.com.my:
  2. Klik “Aku Nak” sebagai tanda peserta ingin dapatkan sampel percuma Whiskas.
  3. Perserta dikehendaki memilih produk berdasarkan umur Si Manja (Anak Kucing 2 – 12 Bulan dan Dewasa 1+ Tahun).
  4. Peserta dikehendaki mengisi butiran peribadi seperti borang yang dipaparkan.
  5. Klik “Hantar”
  6. Peserta dikehendaki log masuk Facebook untuk pengesahan data.
  7. Peserta digalakkan untuk kongsi di Facebook.
  8. Setiap peserta akan menerima sampel 3x85g Whiskas Junior (2 – 12 Bulan) atau Whiskas Dewasa (1+ Tahun), varian tertakluk pada hak Pihak Penganjur.

Terma & Syarat

 1. Program “Whiskas Percuma” ini (kemudiannya dirujuk sebagai “Program”) adalah berdasarkan ketentuan terma dan syarat dan butiran program (merujuk keseluruhannya pada “Terma & Syarat”). Setiap peserta bersetuju bahawa Terma & Syarat ini telah dibaca dan difahami dengan penyertaan mereka dalam Program ini adalah tertakluk pada terma dan syarat berikut.
 2. Program ini dikendalikan sepenuhnya oleh Mars Foods Malaysia Sdn. Bhd. (kemudiannya dirujuk sebagai “Pihak Penganjur”), yang bertanggungjawab sepenuhnya atas pengendalian dan pengurusan Peraduan ini.
 3. Subjek kepada klausa 1.4, Program terbuka kepada semua warganegara dan penduduk Malaysia yang merupakan pemilik kucing dan berusia sekurang-kurangnya 13 tahun pada masa penyertaan. Peserta di bawah umur 18 tahun adalah dikehendaki mendapatkan surat pengesahan bertulis ibu bapa/penjaga untuk penyertaan dalam Peraduan ini, dan untuk diserahkan kepada Penganjur apabila perlu.
 4. Program ini tidak dibuka kepada pekerja pihak Penganjur, pengedar (Insert name of distributor), agensi pengiklanan (BBDO & Proximity Malaysia) dan promosi serta ahli keluarga. “Ahli Keluarga terdekat” termasuk seperti yang berikut: pasangan, bekas pasangan, pasangan tidak rasmi, anak atau anak tiri (sama ada secara sahih atau angkat), ibu bapa, ibu bapa tiri, datuk dan nenek, pak cik, mak cik, anak saudara lelaki atau perempuan, abang, kakak, adik-beradik tiri dan sepupu pertama.
 5. Semua butiran peribadi yang dihantar haruslah tepat dan lengkap subjek untuk pengesahan pihak Penganjur. Pihak Penganjur berhak, pada bila-bila masa untuk mengesahkan kesahihan juga membatalkan penyertaan yang tidak mengikuti Terma & Syarat berikut.
 6. Penyertaan yang tidak lengkap atau yang melanggar Terma & Syarat akan dibatalkan.
 7. Semua maklumat yang diberikan oleh peserta berkaitan dengan Peraduan dan penyertaan ini akan dikendalikan mengikut polisi persendirian oleh Penganjur dan setiap penyertaan disertakan dengan persetujuan oleh peserta. Sila klik pada laman web berikut untuk membaca polisi persendirian: http://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-malaysia-ms.aspx

Click here to make redemption.

Compare items
 • Total (0)
Compare